Program akcí

Legoland

28.09.2016 Ráno příjezd do parku. Jak již samotný název napovídá, jedná se o dětský park, jehož hlavní součástí jsou nejrůznější stavby a stavbičky z kostek LEGA, v současnosti nejoblíbenější dětské stavebnice na světě. Obdivovat zde můžete makety nejproslulejších staveb Evropy, Ameriky, Asie a Afriky. Upoutá Vás pohled na věrnou kopii letiště, železnic...

Události

TAI ČCHI ČCHUAN

26.09.2016 Zveme všechny zájemce do nového kurzu TAI ČCHI ČCHUAN pod vedením lektora Petra Goluboviče Švarce. První lekce se koná v pátek 14. října 2016 v 16.00 v DDM.

Říjnová KREATIVKA

17.09.2016 I v tomto roce vás zveme každý čtvrtek do otevřené kreativní dílny KREATIVKY.

Turistický pochod Porta Bohemica

07.09.2016 Turistický oddíl mládeže Kola Waštepi ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a KČT organizuje v sobotu 24. září již 38. ročník turistického pochodu Porta Bohemica

Recyklace s vtipem

06.09.2016 Praktický workshop pro mládež a pedagogické pracovníky s názvem Recyklace s vtipem je připraven na sobotu 8. 10. 2016 v DDM Ústí n. L.
Akce se koná v rámci česko - německého projektu o obnovitelných zdrojích energie a enviromentální výchově a je pro účastníky zdarma.

Přihlašování online

06.09.2016 Podrobný návod, jak se přihlásit na kroužek v novém školním roce